WELCOME TO FIA 2011

PROGRAM PARABOLA ARTFILM FESTIVAL
KULTURHUSET TENSTA TRÄFF 2011 09 03
11 -12 FILMFORM
Presenterar sin verksamhet
12.15 - 13.45 PARALLELA UNIVERSUM
Ung svensk videokonst kurerad av Paula Urbanu
Hanna Ljung, Alexander Mood, Dan Lageryd, Fabian Olovsson och Emely Al-Gussein
Termen Paralella Universum är en term inom science fiction från början men jag har låtit konstnärerna förhålla sig fritt till temat. I programmet
Parallella Universa visas verk av unga svenska konstnärer som behandlar dikotomier som sanning/lögn, inre/yttre rum, historia/nutid, fiktion/verklighet
samt hybriditet, som fenomenet med potentialen att leda oss bortom etablerade former och konventioner till förmån nya uttryck.
1.
Namn: Linda Shamma Östrand
Titel: Oophaga vicentei × Oophaga pumilio
Längd: 6.39 min
År: 2010
Info om verk: Oophaga vicentei × Oophaga pumilio är det vetenskapliga namnet på en hybrid groda som Shamma Östrand odlat genom att korsa de båda arterna Oophaga
vicentei och Oophaga pumilio. Tecknet "×" indikerar att det är en hybrid, och namnen på sidorna vilka som är dess föräldraarter. Videoverket kom till under ett konstnärligt
forskningsprojekt där jag undersöke hur hybriditets processer (hybridisering) framstår och utformar diskurs i biologisk kontext.
2.
Namn: Anna-Lena Jaktlund
Slagverk: Erik Carlsson Mattpiska: Linda Madsen Ljudkomposition: Anna-Lena Jaktlund
Titel: Borrowed sounds from percussionist Erik Carlsson – another one bites the dust.
Längd: 3.06 min
År: 2011
Info om verk: Precis som föremål klingar när man slår på dem, vibrerar trumhinnan när den träffas av ljudvågor. Som en matta någon satt i rörelse. I det musikaliska l
yssnandet blir tiden konkret verklighet och ljudvågorna
en direkt förbindelse mellan våra yttre och inre rum.
3.
Namn: Roxy Farhat
Titel: Grandmother Married When She Was 14
Längd: 7:02
År: 2010
Info om verk: My Grandmother Married When She Was 14 började som ett ögonblick fångat på mobilkamera för att sedan vävas ihop till en berättelse om hur revolution,
migration och ödet kom att forma ett liv.
4.
Namn: Eva Mag
Titel: Seriously
Längd: 1:48 min
År: 2008
Info om verk: I processen av identitets skapande spelar fiktion och dess medier en viktig roll. I video verket Seriously undersöker Mag vad som händer när avsändaren
i en tv-apparat är densamma som publiken som i sin tur iakttar sig själv?

5.
Namn: Cecilia Neant Falk
Titel: Nine Speeches on Violence by Three Wise Men / Arhe No. 3 (eller Arhe No.1-3)
Längd: 4.27 min
År: 2011
Info om verk:
"Nine Speeches..." är en serie om nio filmer där tre män som på olika sätt arbetar med våld håller tal till svenska folket. Talen riktas till lärare, socialarbetare, män i ledarställning,
män med hederstänkande, män som förövare och män som offer för våld...
Arhe No. 3 är den tredje filmen i serien vilken Arhe Hamednaca, initiativtagare till Sharaf Hjältar som arbetar mot hedersförtryck bland ungdomar, uppmanar socialarbetare och lärare
att stå upp för jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter.
Tyvärr kan respekt för "en annan kultur" leda till att barn och unga med utländsk bakgrund inte får samhällets självklara stöd vid missförhållande i familjen. Det bildas ett parallellt system
där alla enligt lagen har samma rättigheter, men i verkligheten är praxis olika...
Tanken är att visa filmerna i konstsammanhang, dels i SVT och på nätet. Projektet är en undersökning om våld och dess mekanismer.
6.
Namn: Johan Wilén
Titel: Police Commissioner Jorgensen Speaking
Längd: 9:27 min
År: 2011
Info om verk: Det polischef Jorgensen försöker förklara i sin monolog är att mystik, något förenklat, kan beskrivas som ett absolut direkt och odiskutabelt sätt att nå förståelse: mystikern förstår
sitt objekt genom att bli identiskt med det. I upplevelsen uppstår en sorts gränssituation där distinktionen mellan inre och yttre verklighet upphävs och subjekt och objekt går in i varandra. Berättaren,
som det framställs i "Police Commissioner Jorgensen Speaking", förhåller sig till verkligheten med inställningen att det imaginära är lika verkligt som
det materiella: att drömvärlden bör tas på samma allvar som den vakna världen.
7.
Namn: Paula Urbanu
Titel: Ingen titel
Längd: 9:18
År: 2011
Info om verk:
Urbano utforskar en ung argentinsk kvinnas berättelse, hennes försök att navigera bland de olika svar hon fick höra under uppväxten av sina fosterföräldrar om vem hennes mamma och pappa var.
Under militärdiktaturen 1976-1983 “försvann” 30 000 människor i militärens taktik att eliminera all typ av politiskt motstånd. De satte också i system att adoptera bort de barn som föddes i koncentrationslägren.
Kvinnan i verket är den första av de 400 kända fall av adoption som själv driver sitt fall till domstol.
Urbano presenterar fiktiva såväl som dokumentära element om vartannat vilket skapar ett psykologiskt porträtt av kvinnan i verket och som förmedlar hennes frustration, förvirring och styrka samt konstnärens
egen sammansatta historia
8.
Namn: Virlani Hallberg
Titel: Holiday Everiday
Längd: 2.59
År: 2009
Info om verk: I videon Holiday Everyday följer vi en skådespelerska som utför olika repetativa handlingar i en stiliserad inomhusmiljö som är omöjlig att lokalisera geografiskt baserad på bilderna. Symptomen på
tvångmässigt beteende eller OCD ( Obsessive Compulsive Disorder) är dokumenterade från individer runt om i världen. Hallberg frågar sig om de uppfattas mer eller mindre påtagligt i kulturer där stark kontroll av
känslor och handligar värderas högt jämfört med hur det uppfattas.i kulturer med en till synes mer liberal syn på vad som är acceptabelt beteende?

9 Namn: Åsa Elieson
Titel: "Notes on a take off"
Längd: 9:30
År: 2011
Info om verk: Samson Lasko kontemplationer om svek, ansvar och hallucinogena förhoppningar vid den tjärnen som
utgör fond åt det existensiella drama han återger i verket "Notes on a take off".
Lamslagen och förtvivlad av tjutande tinnitus, en outhärdlig rundgång av glömska och stelnad jojk,
står han inför att göra slut på sig i mot den spegelblanka vattenytan eller ge sig av inåt skogarnas okända villkor.
Både Samson Lasko och May Woodhouse ( presence of other existance i "Notes on a take off" ) finns på Facebook.
14.45 - 15.45 NORWEIGAN ARTFILM
Samlad norsk videkonst kurerad av Camilla Figensshou
1. Birgitte Sigmundstad
En ny retning
HD 10 min. 2011
Et intervju fra 1964 mellom filmskaperen Stan Brakhage og film kritikeren Pauline Kael er her oversatt og iscenesatt med to skuespillere. Intervjuet rører ved flere aspekter rundt kunstnerens og kritikerens rolle. Både i deres forhold til eget og andres arbeid,
hva han vet om verket og hva det kommuniserer til andre og og kunstnerens forhold til publikum. Pauline Kaels spørsmål og forsøk på å forstå den eksperimentelle film skaperen har også til tider høy underholdningsverdi. “Du er et geni uten talent” sier hun “Du snakker fantastisk om
filmene dine men jeg får ingen ting ut av dem”.” Jeg lager ikke filmer for andre” repliserer Brakhage
Hensikten med filmen er ikke at skuespillerne skal ligne på orginalene, fokuset er på teksten. Hva betyr den i dag? Hvilke tema er fortsatt aktuelle og hvor er kritikerens rolle i dette?
A new Direction
HD video 10 min 2011
A 1964 interview with the film maker Stan Brakhage and the film critic Pauline Kael is translated and staged with two actors. The interview touches upon several aspects of th erole both as a critic and as an artist. In their relationship to their own and others work,
and with the artists realtionship to with their audience., what artists know about their own work, and what it communicates to others.
2. Maria Gradin
Syklus
3.44 min
Maria Gradin, billedkunstner, opprinnelig fra Sverige, men bosatt i Lofoten. Jobber med foto og videobaserte arbeider. Mer informasjon om kunstneren finnes på www.nnks.no
Gråhegren forekommer i mytologien meget langt tilbake i tid, og beskrives som symbol på kontemplasjon, vaktsomhet, hellig visdom og indre stillhet.
I de gamle kulturer var det viktig å lære om livet gjennom iakttakelser av dyrenes væremåte.
3. Iselin Linstad Hauge
Lion
Gjennom poetiske tilnærmelser forsøker jeg å belyse noen av menneskets eksistensielle problemstillinger, og spesielt vår motstand mot å erkjenne vår egen dødelighet. Noen av situasjonene jeg fokuserer på er mennesket i møtet med dyret og naturen.
I mine arbeider etterstreber jeg en fornemmelse av noe uhåndgripelig, gjennom en maksimal tilstedeværelse med det eller den som filmes.
”Lion” er filmet i Zoologischer Garten Berlin, som er Tysklands eldste dyrehage. Løvene har et sjeldent lite areal å bevege seg på, noe som man som publikummer ikke kan la være å reagere på.
I ”Lion” forsøker jeg å skildre medlidenheten med det innesperrede dyret satt opp mot den paradoksale gleden og fascinasjonen over å kunne betrakte det vakre kattedyret på så nært hold.
Lion er uten lyd for å fremheve ensomheten hos løven og hos betrakteren.
Dyret og naturen, innestengt bak den menneskeskapte strukturen og komposisjonen.

4. Thomas A Østbye
Human
25 min
Thomas A Østbye is an artist and filmdirector running PLYMSERAFIN production company. He works with documetary material in film, photography and installations.
Østbye previously made the documentaries ”Imagining Emanuel”, ”6 conceptions of freedom” and ”In your dreams” which have received a number of awards.
The documentary HUMAN study what's human - out of context.
Without familiar purpose and surroundings, the film plays our labelling instinct against the factual meeting with another person. How close can we get to another human before it gets inhuman, - or maybe too human?
16 - 16.30 NO BUDGET PERFORMANCE
Tippi Tillvid
16.45 - 17.45 TWO CHANGE
Personal Aspect On An Unstable World - världen post 9/11
Farhad Kalantary Another September - ett försök att rekonstruera minnena av en tid då människor arbetade hårt för att skilja agnarna från vetet
Kays Khalil, Hit the Floor - väcker frågor kring nationell säkerhet i en tid av terror
Damir Niksic, Michael Blum Oriental Dream - ett verk om det oupphörliga i att tolka islam
Larissa Sansour Run Lara Run - utforskar idén om felplacerade identiteter, typiskt för samhällen som genomgått politisk omvälvning och dessas diaspora.
Khaled Ramadan Wide Power - en fotografisk dokumentär om kameralinsens makt, representation och hågkomst.
Damir Niksic Stuck - om vägar och platser, om passiv existens i stället för passivt motstånd.
Khaled Ramadan A Look Back - behandlar 2006 års krig i Libanon. Personerna i videon berättar om deras erfarenheter under och efter bombattacken på Mike´s Place”
18 -19 MODERNA MUSEET
Film och videopogram presenterat av Catrin Lundqvist
Konst är dyrbarare än korv, Carsten Reglid, 1980. 12:00 min
Phanerogamous, Lova Hamilton, 1999. 06:30 min
Artistmusical, Annika Ström, 14:00 min
Lady in Red, Lisa Strömbeck, 1996. 04:00 min
Souvenir, Cecilia Lundqvist, 1999. 01:59
Vinare, Pål Hollender, 1996. 04:01 min
Idag stiger solen 5 prick, Petra Lindholm. 07:00
Ellen Key, Catti Brandelius, 2001. 04:02
Paralyzed, Klara Lidén. 03:00
19.15 - 21.15 BLOT/SWEDISH SUBTERRAINIAN
MOVIE COMPANY
Screening av Ingemar Bergmans “Smultronstället” simultantolkad
lugandiska av VJ KIW
Ett verk av Torbjörn Säfve, Markus Öhrn,Joyce Ip och Roberto n Peyre
21.30 - 23 BAR


Avs-Hanna Ljung Dan Lageryd och Alexander Mood